מכתב: ENA 2727.29

מכתב ENA 2727.29

תגים

תיאור

Letter from Aharon b. Naḥum ha-Tinnisi the scribe. The writer is in need. He lost his job and prices are high, so he left Tinnis (in the Egyptian Delta), leaving behind two children as 'orphans' with their grandfather. He asks for help from the unnamed addressee.

ENA 2727.29 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] אעלם מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
 2. ] סלאמתה ונעמתה אני רגל מן אהל תניס
 3. צ]אקת מעישתי ודאם עליי גלא אלסער פלם אגד לי מלגא אל[א
 4. אלכ]רוג מן אלבלד ותרך ולדין איתאם ענד גדהם יערף בהרון אלחבר
 5. שיך כביר טאען פי אלסן ועליה איצא עאילה כבירה לא יקדר עלי
 6. אל]קיאם באוד אלגמיע ולם עבדה במעתאד טלב שי ממא פי
 7. ] אלנאס ובבעץ מן קיל פי סלוה והדוה שאנן מואב מנעריו
 8. ] שהוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא
 9. הלך וקד קצדת מן קצד אלכלק אליה גל ועז ומולאי אלשיך אלגליל
 10. אדאם אללה עזה אן ינעם עלי עבדה מן סבא רוחה אלכרימה
 11. וחסן עאדאתה מע אלמלגיין אלי מערופה מא אסדד בה חאלי
 12. ואקטע בה וקת מן הדא אלזמאן אלצעב פלה פי דלך אעלי דרגה
 13. פי אלתואב ואגל מנזלה פי חסן אלמכאפ/א/ה מן כאלקה גל גלאלה
 14. פאסל אלבארי אן יגעל הדא אלשי אלדי ירפדני בה כקרבן כליל
 15. על גבי המזבח וכטנא ביכורים אלאיתיה מן אואיל אלאתמאר
 16. ויסתגיב מני פיה צאלח מא אדעוה ויכפיה סאיר אלמהמאת
 17. ויתן לו חן וחסד ורחמים ויעמיד זכיותיו לפניו כמה שכת והלך
 18. לפניך צדקך וג ויתן לו אחרית ותקוה ויזכה לחזות בנועם יי
 19. ולבקר בהיכלו וכן יהי רצון אמן סלה
 20. אהרן התניסי בן נחום הסופר

תרגום

ENA 2727.29 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.29: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain