רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2727.29

מכתב ENA 2727.29
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה