רשימה או טבלה: ENA 1822a.42

רשימה או טבלה ENA 1822a.42

תגים

תיאור

Account probably concerning an inheritance or a dowry. (Information from Goitein's index cards

ENA 1822a.42 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. א . .אאלפצה אלע[. .]. . .ה פ נצף
 2. [[ עצאבה דהב [. .]ע.ר ז פי דינר]]
 3. כירץ דהב כב[א]ר פי יצצוף דינאר
 4. [[ נארנס דהבי [ל]כורץ נצף]]
 5. פרד אשפ[א]ר נצף
 6. . . . ח דנא [ע]ין .ל. אחרינו
 7. ונצף ושמס[ ]ה תאלת דינר עין
 8. יצ. . . .
 9. וזן .מע א. אלעסל לעלי . . .
 10. [[את. .מסי]] וע בקי
 11. ___________ בע
 12. ___________ אע
 13. ___________ בע
 14. דאלך ש רטל .ל. . . ארטאל
 15. אלתמן ג //דנאניר// ד קראריט
 16. ה דנא ה קרא דהאן //חתצ// ג וסודם
 17. ולה נצף ורב ט ותמן

תרגום

ENA 1822a.42 2

2

verso

 1. כירץ דהב [. .] רב דהאן .על.
 2. ס כאתם דהב [. .] רב
 3. [[ונתאסוי . .[. .] רב]]
 4. כלכאל ____ סודוס
 5. זוג אשפאר.[.] נצף
 6. פרד אשפא[ר] דינר
 7. [[קמיס ומנדיל]] //ברלהיס. ד[ינ]אר// תולת
 8. נצפיה _____ סודוס
 9. ס קמיס _____נצף
 10. כסא _______ נצף
 11. סיף _______רב
 12. סיף _____נצף ורב
 13. דאלך ה דנא אלי רב
 14. ולה ד דנא ונצף
 15. אלגמיע ט דנא ורב
 16. אלבאקי עלי עלי וט קיר

left margin, straight lines at 90 degrees to main text

ארבאע דינארין אנצף

נצפין אסד אם יצר וס.

אתמא טו ונצף ורב

right margin, straight line at 90 degrees to main text

והוסיף . . . .

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.42: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)