רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 76/65

מכתב Bodl. MS heb. d 76/65
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, handwritten texts.
  כולל digital edition
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה