מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 61/10

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 61/10

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Legal document. Dated: Sivan 1411 Seleucid, which is May/June 1100 CE. Ghanya bt. Ḥusayn and her divorced husband Hillel b. Faraj agree that their little boy will stay with his mother for four months. He shall pay a total of 1 dinar of maintenance for that period. Signed by: Yiṣḥaq b. Shemuel and Yosef b. Ṣedaqa.

Bodl. MS heb. d 61/10 10 recto

10 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אתפקת גניה בנת חסין מע הלאל בן פרג
  2. מטלקהא ליכון ולדהם אלצגיר ענד
  3. אמה מדה מן ד אשהר אולהא סיון
  4. מן סנה אתיא אלי אכר אלמדה ותקום
  5. בכדמתה ומונתה גיר אלכסוה וקד אכדת
  6. מנה ען הדה אלד אשהר דינאר כאמל
  7. מן חסאב רבאעי פי אלשהר ואקנינא
  8. מנהמא גמיעא באלרצא בדלך במנא
  9. דכשר למקניא ביה יצחק בר שמואל נע
  10. יוסף בר צדקה זצל

תרגום

Bodl. MS heb. d 61/10 10 verso

10 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום