רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 61/10

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 61/10
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition