רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 103/40

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 103/40
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, A Mediterranean society; the Jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza (Berkeley: University of California Press, 1967-1993, 1967), vol. 5.
  לתרגום ראה
  • pp. 550-551
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה