מסמך משפטי: ENA NS 17.31

מסמך משפטי ENA NS 17.31

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Margin of recto: Fragment of the Arabic portion of a marriage contract, discussing the groom's promises to the bride regarding her exemption from oaths; margin on recto. Bottom of the page , straight lines at 90 degrees to main text.

ENA NS 17.31 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

margin on recto. Bottom of the page , straight lines at 90 degrees to main text

 1. ו.בלת לה(!) עלאי מכשיו
 2. שיהיה מעשה
 3. ידיה לכסותה
 4. ולשכר
 5. הבית
 6. ולמים [[ומאי]]
 7. [[דמשת]] וגעלתהא
 8. פי דלך ופי סואה
 9. נאמנת
 10. בדיבורה
 11. כשני עדים
 12. כשרים ליס
 13. לי עליהא פי דלך
 14. ולא פי מא.איא
 15. שבועה כלל
 16. לא לי ולא
 17. לירתאי בתראי
 18. לא לה ולא
 19. לירתה
 20. בתראה
 21. דלא . .הי
 22. מא.מ.תא
 23. טופ]סי
 24. דשטרי
 25. אלא
 26. כחומר
 27. וכחוזק

תרגום

ENA NS 17.31 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.31: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain