מכתב: ENA 4011.52

מכתב ENA 4011.52

תגים

תיאור

Bottom of a letter in Judaeo-Arabic. Dated: 1 Kislev 1456 Seleucid = 30 October 1144 CE. Mentions that tefillin had been sent, people who feel envy, and the name Maḥrūz. Sends greetings to Abū Saʿīd al-Dimyāṭī and Muslim/Musallam al-Kaʿbī. (India Book V, 10.)

ENA 4011.52 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. פלא יהם מולאי כלאם חאסד פגעלה אללה מחסוד [ולא י]געלה
 2. חאסד לאן מא יחסד גיר אלמקאביל ואמא אלמדאביר מא
 3. תם אחד יחסדהם עלי אדבארהם ואללה עאלם אן עבדה
 4. אדא סמע חדית מא יכץ חצרתה אלעאליה מן כ[לאם
 5. חאסד או סואה פאנה לא יגפל ען דלך ולאסל .מגה
 6. פיה אן שאללה ואמא אלתפלין אלדי דכר מולאי לם יבא[לי
 7. מנהם שי לאנהם כאנו מנפדין מן חצרתה אלי אלשי[ך מחרוז
 8. ופעל פיהם אלשיך מחרוז חסב מא רסמת חצר[תה אלעאליה
 9. מולאי מכצוצה באתם אלסלאם אלגזיל ואגלה [. . . . . . . . . . .
 10. אלנגיבין ולדיה חבסהם אללה עליה ויכצהם באופר אלסלאם ויכץ
 11. עני אלשיך אבו סעיד בן אלדמיאטי אפצל אלסלאם ועלי
 12. אלשיך מסלם אלכעכי אפצל אלסלאם ואולאדי יקבלו ידיך
 13. וידי ולדיך וגמיע אלאהל ויכצוהם באופר אלסלאם [ואלאהל
 14. יכצו אהלהם אפצל אלסאם אלגזיל ושל[ום הדרתו יגדל
 15. אול כסליו סנה אתנו

תרגום

ENA 4011.52 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4011.52: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain