מסמך משפטי: T-S 8J9.13

מסמך משפטי T-S 8J9.13

תגים

תיאור

Verso: Engagement (shiddukhin) contract. In the hand of Yehuda b. Ṭuviyyahu ha-Kohen, who served as the muqaddam of Bilbays. Location: Bilbays. Dated: Adar II 1529 Seleucid = February/March 1218 CE. The fiancée is a 9-year-old orphan girl named Sutayt. The document notes that she will “enter the huppa in the year 1523 [an error for 1533 Seleucid = 1221 CE?], three years from the date of [...].” For the document on recto, which relates to the same case, see separate record (PGPID 2222). See also Moss. VII,124.1 (PGPID 27011), probably another contract related to the same couple. (Information in part from Eve Krakowski, “Female adolescence in the Cairo Geniza documents,” PhD diss., The University of Chicago, 2012, 84, 251). Published by Ashur, Engagement Documents, MA thesis, 116–20.

T-S 8J9.13 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן יום אלאחד [ ]ה [
 2. ]ש אדר שני שנת אתקכט לש[
 3. בלב[יס] הסמוכה לארץ גשן מותבה רשותיה דאד[
 4. מרנו ורבנו אברהם הרב הגדול יחיד הדור הנגיד
 5. הגדול ירום הודו ויגדל כבודו חצר אלינא חתומי
 6. מטה מר ור אברהם הבחור בר מר [
 7. ] הנכבד נע ואלתמס שדוך בי[
 8. אליתומה אלגיר באלג ברת מר [
 9. הלוי בר [ש]למה (?) נע בשרוט יאתי דכרהם והו [
 10. עשרה דנאניר מצריה ואלמוכר סתין דינר מצריה
 11. ואל אול אלנהאר וקת עקד אלקידושים ולילה כאמלה
 12. ואלזעפראן ואלעצפר כמנהג [
 13. ה דינרין והכנסתה לחופה [
 14. אתקלב והי תלאת סנין מן תאריך הדא [
 15. ואליתומה אלמדכורה סתות ערפנא עמ[רהא
 16. אן עמרה[א פי הדא אלתאריך תסעה [סנין
 17. אלמשדך מ אברהם [

תרגום

T-S 8J9.13 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J9.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.