רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J9.13

מסמך משפטי T-S 8J9.13
 1. ציטוט
  Amir Ashur, "שידוכין על-פי תעודות מן הגניזה הקהירית‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 2000).
  למהדורה, תרגום, דיון ראה
  • 116–20
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition