מסמך משפטי: T-S 8J6.15

מסמך משפטי T-S 8J6.15

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Legal document in which a paternal cousin of a man’s wife renounces his inheritance rights on one-fourth of a house belonging to her against ten dinars promised to him by her husband in case she precedes him in death; ca. 1243 C.E. Unsigned, but mentions Yusuf as a witnesss. (Information from Goitein's index cards and Mediterranean Society, 4:279) EMS

T-S 8J6.15 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדת מע ר יוסף יום אלא כאמס טבת
 2. שנת אתקנד עלי אלשיך אבו נצר אלעטאר
 3. ידיע באבן כלף חואגב אנה אן תופית זוגתה
 4. בנת אלמצן פי עצמתה יכון ללשיך אלמכרם
 5. אלכהן ר פינחס בן עמהא פי דמתה וכאלץ
 6. מאלה עשרה דנאניר מצריה טאבי מעליי
 7. חוב גמור בעד עין זוגתה אלמדכורה
 8. ושהדנא איצא פי תאריכה על[י
 9. אלשיך אלכהן הנזכר אנה לם יבק לה ענ[ד
 10. בנת עמה זוגה אלשיך אבו נצר הנזכר
 11. מן אלרבע אלדאר ולא גירהא שי ואפילו
 12. שווה פרוטה ולא דעוי ולא טאלבה
 13. ולא שי פי אלעאלם ובדלך קנינו מיד
 14. שניהם בכלי הכשר לקנות בו בלשון
 15. מעכשו בביטול כל מודעין ותנאין

תרגום

T-S 8J6.15 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.