רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J6.14

מסמך משפטי T-S 8J6.14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  Oded Zinger, "Women, Gender and Law: Marital Disputes According to Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., n.p., 2014).
  כולל digital translation