מסמך משפטי: T-S 8J6.14

מסמך משפטי T-S 8J6.14

תגים

תיאור

Recto: Upper part of a will. Dated: Wednesday, 26 Iyyar 1552 Seleucid = 8 May 1241 CE. Written in the same hand as verso. The cheesemonger (al-jabbān) Abū l-Fakhr b. Saʿadya gives his mature virgin daughter, Karam, 2/3 of a house as well as 130 black dirhams. His mature virgin granddaughter, Rashīda, receives 2 dinars and his mature wife, Ḥasab bt. Abū Naṣr ha-Kohen, receives 1 dinar in addition to the 2 dinars of her delayed marriage gift. He also releases her from the requirement for an oath. The rest of his property goes to his son Ibrāhīm. (Information from Zinger, Women, Gender, and Law, p. 385.) EMS

T-S 8J6.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נקול אנו חתומי מטה שהדותא דהות באינפאנא אן למא כאן יום
 2. אלארבעה אלסאדס ואלעשרין מן חדש אייר שנת אלפא וחמש מאה
 3. וחמשין ותרתין שנין למנין שטרות בפצטט מצרים דעל נילוס נהרה
 4. חטרנא לוציה אבו אלפכר אלגבאן בר מר ור סעדיה הזקן נע קאל
 5. לנא אשהדו עלי ואקנו מני באנני קד אוהבת בנתי כרם אלבוגרת
 6. אלבכר תלתאי אלדאר אלדי לי //מסוד סת עשר סהם ודלך מן ארבעה ועשרון סהמא שאיע גיר מקסום// פי זקאק אלשמש גואר אלזריבה והי בכט
 7. תגיב שרכה אבו אלפצל אלצבאג אבן אבו אלעז אלגבאן סט מתנה
 8. גמורה מתנה דלית בה חזרה ואוהבתהא איצא מאיה ותלאתין דרהם
 9. סואד נקד מצר מע תלתאי אלדאר אלמדכורה ואוהבת איצא בנת בנתי
 10. רשידה אלבנת אלבכר אלבוגרת דינארין דהב עין מצריה נקד מצר מתנה
 11. גמורה מתנה דלית בה חזרה ואוהבת זוגתי איצא חסב אלאמראה
 12. אלכאמל אבנה אבו נצר אלכהן נע דינאר ואחד מע אלמאוחר אלדי
 13. להא ענדי והו דינארין עין מצריה ואבריתהא מן אלשבועות לא
 14. תחלף ולא תסתחלף ואלדי יתבקא מן מן אלמיראת גמיעה לולדי
 15. אברהים לא מנאזע לה ולא מטאלב לה פי דלך ווקת אן נפד
 16. אלקנין מן אבו אלפ[כר ] ויצרף באלזמאן ואלמכאן וכל
 17. מא [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלמ]דכור

תרגום

T-S 8J6.14 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.