מסמך משפטי: T-S 8J4.10

מסמך משפטי T-S 8J4.10

תגים

תיאור

Beginning of a court record. Location: Fustat. Dated: Tammuz 1402 of the Seleucid Era (1091 C.E.). Avraham b. Ṭoviyya ha-Levi is mentioned, no other details preserved. EMS. Probably a join with T-S 8J8.7 + T-S AS 150.120, in which case this is a debt contract certifying that Ibrāhīm owes money to Meshullam. Join by Oded Zinger.

T-S 8J4.10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. שהדותא דהות באנפנא אנחנא שהדי דחתמות ידנא
  2. לתחתא בשטרא דנן בתלתה בשבה דהוא תריסר יומין
  3. בירח תמוז דשנת אלפא וארבע מאיה ותרתין שנין למנינא
  4. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותב
  5. כן הוה חצר אלינא מר ור אברהם הלוי ביר טוביה נע
  6. והכדי קאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשו בגמיע
  7. אלפאט אלמחכמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לשאני
  8. דזכואתא וכת]בו וחתמו וסלמו דלך למ[שלם
  9. ] ליכון בידה [

תרגום

T-S 8J4.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J4.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.