רשימה או טבלה: T-S 8J33.10

רשימה או טבלה T-S 8J33.10

תגים

תיאור

The beadle as cashier of the Qodesh, ca. 1162. The beadle Mahfuz, of the Synagogue of the Palestinians, receives the revenue from the orchard of the qodesh. This is a short entry, signed by two members of the court. In another entry, the revenue from rent collected from tenants of the qodesh by the parnas Abu'l-Ma'ali is also received by the same beadle. The record also mentions the person under whose authority these operations take place, namely the Gaon Netaniel b. Moshe. (Information from Gil, Documents, pp. 291 #61)

T-S 8J33.10 2r

2r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

תרגום

T-S 8J33.10 1r

1r

T-S 8J33.10 1v

1v

a

 1. קבץ מחפוט כאדם אלכניסה אלמעמורה כניסה
 2. אלשאמיין תמן תמרה אלבסתאן אלמביעה לשנת
 3. אתעג לשטרות ומבלג דלך אתני עשר דינארא
 4. יעקב הכהן בר יוסף ננ מנהם בר ברכות נע

b

 1. ותסלם איצא מחפוט אלמדכור [[חק מאיתין דרהמא]] אתבתת עליה פי מכאן גיר

הדא

 1. ען גבאיה שהר רגב לסנה סבע וכמסין וכמסה
 2. מאיה מן יד אלשיך אבו אלמעאלי //ולד// אלפאר ו/יה/ אול
 3. גבאיה לה ורקאע ציארף מבלגהא סבעה
 4. עשר דינארא ותלאתה דנאניר עין ובאקיהא
 5. ורק ודלך מן גבאיה רבע אלעניים אלי אכר גמאדא
 6. אלאול מן סנה סבע וכמסין וכאן דלך פי יום אלאחד
 7. אלואחד ואלעשרין מחדש אלול אתעג לשטרות
 8. באלפסטאט רשותא דהדרת יקרת צפירת תפארת
 9. כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא יהיד דורנו נסיכ[נו]
 10. ונשיא אלהים בתוכנו אדוננו נתנאל הלוי רכב ישראל ופרש[ו]
 11. יהי שמו לעולם
 12. יעקב הכהן בר יוסף נע מנהם בר ברכ[ות נע]

T-S 8J33.10 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J33.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.