מכתב: T-S 8J33.1

מכתב T-S 8J33.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1986

תיאור

Note from Sahlan b. Avraham, leader of the Babylonians in Fustat, to Aharon the Cantor ha-Mumhe b. Efrayim, in which he informs him that a certain physician has arrived from Jerusalem, bearing letters from the Gaon to people in Fustat, ca. 1035.

T-S 8J33.1 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. ראש הסדר
 2. [כבו]דך אהובנו ויקירנו מר אהרן
 3. החזן ירבה לעד לבנו אליך כי
 4. ידידותך אצלנו ר[בה כברא]שונה
 5. המק בה יפי[ ]
 6. קד טלע סידי אלר[ו]פא ש [צו]
 7. ומעה כתאב אדוננו גאון נט רח
 8. אלי אלשיך אבו אלמעאלי שצ ואלי אבי
 9. יעקוב וכתב אכר ויתעיין עליך
 10. אן תדע גמיע אשגאלך ותמצי מעה
 11. ל[יוצל אלכת]ב פלך בדלך גאה
 12. כביר ושכר ענד גאון והו יצלי פי
 13. הדה אלסבת ענדכם פתתופר עלי
 14. מא תעמל מעה לישכרך הנאך
 15. ושכרך ייכפל

תרגום

T-S 8J33.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J33.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.