מסמך שלטוני: T-S Ar.3.5 + T-S Ar.30.209

מסמך שלטוני T-S Ar.3.5 + T-S Ar.30.209

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Two copies of a draft of blessings for the caliph (amīr al-muʾminīn). In Judaeo-Arabic. Possibly the beginning of a petition: [[אלאמיר אלמופק]] אמיר אלמומנין במא וכלה ייי אליה מן שיאשת אלאמה ועדקהא(?) בה מן תדבירהא . . . פי מא כאנת מצלחתהא פיה עאמה פידאעי . . . Join: Alan Elbaum.