מסמך שלטוני: T-S Ar.3.5 + T-S Ar.30.209

מסמך שלטוני T-S Ar.3.5 + T-S Ar.30.209

תיאור

Two copies of a draft of blessings for the caliph (amīr al-muʾminīn). In Judaeo-Arabic. Possibly the beginning of a petition: [[אלאמיר אלמופק]] אמיר אלמומנין במא וכלה ייי אליה מן שיאשת אלאמה ועדקהא(?) בה מן תדבירהא . . . פי מא כאנת מצלחתהא פיה עאמה פידאעי . . . Join: Alan Elbaum.

T-S Ar.30.209 recto

recto

תיעתוק

Yusuf Umrethwala and Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto (T-S Ar. 30.209)

 1. אמיר אלמומנין במא

 2. וכלה ייי אליה מן שיאשה

 3. אלאמה ועדקה בה מן

 4. תדבירהא במוגבאת

 5. אלחכמה וגבלה עליה

 6. מן אלאשפאק עליהא

 7. ואלראפה בהא ואלרחמה

 8. ידאב פי כאנת

 9. מצלחתהא פיה עאמה 

 10. וידאעי בלאתזאל(?) אלפאידה(?)

 11. פיה קאצדה לכלפתהא  

תרגום

T-S Ar.3.5 recto

recto

Recto (T-S Ar. 3.5)

 1. [[אלאמיר אלמופק]]

 2. אמיר אלמומנין במא

 3. וכלה ייי אללה מן שיאשת

 4. אלאמה ועדקהא בה

 5. מן תדבירהא [  ]אב

 6. פי מא כאנת

 7. מצלחתהא פיה[[.]]

 8. عامة פידאעי