מכתב: T-S 10J15.18 + T-S 8J18.25

מכתב T-S 10J15.18 + T-S 8J18.25

תגים

תיאור

Letter in Hebrew from Yusuf, a scholar with minimal assets and now in a perilous situation because of debts, dependents, and sureties on his behalf. He requests a donation and prays for his would-be benefactor with the expression, “May you never be ashamed in your life.” (Mark Cohen, Voices of the Poor, 74) EMS

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

T-S 10J15.18 1r

1r
 1. ] נתנו יד למצוא קורת
 2. רוח מן התלאה אשר מצאתנו ועתה רבותי תקרו נא נפשי ספחני [[ ]] ויודה
 3. נא הבורא למצוא חן בעניכם (!) לדברו באזני העם לעזר לנו ולהענקנו כאחד

מן

 1. הנצרכים שבצרה גדולה אנחנו מן החובות ומן הטיפול אשר לנו ומן הערובות
 2. אשר ערבו אותנו באתי אני יוסף להשתחות ולחלות פני רבותי שאם
 3. גמלתם חסד לכל העולם תגמלו גם לעבדכם כי ידעתי שאתם יודעים
 4. בצערן שלבני תלמידי חכמים במה הם ניזונין ובמה הם מתפרנסין ולכן
 5. באתי להזכיר לפני כבודכם ויחשב עליכם כמביאי ביכורים וצור ישראל
 6. יהיה בעזרכם ויצילכם מכל צרה ומצוקה ויתן יתכון לחן ולחסד בעיני כל
 7. ראותכם ולא תבושו ולא תכלימו בחייכם וקיים בכם מקרא שבע שבתות
 8. והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית [[תל]] תפילתי וגו וכל ישראל בכלל
 9. כל הברכות אאאס

T-S 10J15.18 1v

1v

T-S 8J18.25 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J15.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J18.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.