רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J15.18 + T-S 8J18.25

מכתב T-S 10J15.18 + T-S 8J18.25
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition