רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 20.167

מסמך משפטי T-S 20.167
  1. ציטוט
    Gershon Weiss, "Legal Documents Written by the Court Clerk Halfon Ben Manasse (Dated 1100-1138)" (PhD diss., n.p., 1970).
    למהדורה ראה
    • Doc. 92