טקסט ספרותי: T-S 8J16.20

טקסט ספרותי T-S 8J16.20

תגים

תיאור

Recto (secondary us): Poetry, possibly a riddle, with allusions to Moshe, Abraham, and the spies from Numbers 13-14, (Hosea) b. Nun and (Caleb) b. Yefune. (Information in part from from the Cambridge Genizah Research Unit via FGP.) Praising a notable for his generosity

T-S 8J16.20 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. י
 2. אהרן פרח. מוציא פרח. מטהו לפני כל
 3. קונה
 4. במטות מטות עמו קדם ובזה זמן
 5. נצר הנה.
 6. רענן הציץ //מנו מינו // [[לנציב עמים]] להרנין לב
 7. מתאנה.
 8. המשכילים יבינו מי הממנה והמומנה.
 9. משליח יצא מלך וממשיח יצא משנה.
 10. בנים דומים לנדיב עמים וזה כזה
 11. בשמו מתכנה.
 12. נצרך זה לו פותח כיס. נדעב זה לו פותח
 13. טנא.
 14. הוד עליך שת רשת ציד על בן נון אח
 15. בן יפנה.
 16. לא יקרב נגע באהליך. ורע אליך לא יאונה.

תרגום

T-S 8J16.20 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J16.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.