רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S 8J16.20

טקסט ספרותי T-S 8J16.20
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition