רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S 8J15.21

טקסט ספרותי T-S 8J15.21
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition