טקסט ספרותי: T-S 8J15.21

טקסט ספרותי T-S 8J15.21

תגים

תיאור

Verso: Reshut, beginning ויהי הכול, in a different hand from the recto. (Information from the Cambridge Genizah Research Unit via FGP). Probably in honour of Shmuel b, Hananya Hangid. AA

T-S 8J15.21 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. שלום משמי מרומים וברכות בנחלי ימים
 3. חן וחסד ורחמים והנחלת שני עולמים
 4. ואריכות שנים נעימים ומלאוי (!) שאלה
 5. בכל עיתות וימים עם כללי ברכות אב
 6. בא בימים ונעקד כשה תמים ושר
 7. סולם בחלמים עם כללי ברכות הנאמרים
 8. אשר בעשרים וארבעה ספרים נרש[מים
 9. יהיו כולם מסוימים על כבוד גדולת
 10. קדושת מרינו ורבינו שרינו מכבדינו
 11. והדרינו וחשובינו שמואל השר הגדול
 12. בישראל יהי אלהים בעזרו ויסמוך

תרגום

T-S 8J15.21 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J15.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.