מכתב: T-S 8.31

מכתב T-S 8.31

תגים

תיאור

Letter from Yeshu'a ha-Kohen b. Avraham ha-Kohen ha-Glili to Yosef b. Yeshu'a, approximately 1010.

T-S 8.31 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. בשמ רחמ {
 2. אשיק שלומים כיקבים בכבוד ובגודל קצובים בפנים
 3. סבורים וצהובים גם ברכות אגלוף מחוטבים
 4. שפתי בועלים ערבים החיים והשלום וכלל טובים
 5. והיה ייי עם יוסף איש החסד שחרים וערבים
 6. זכור ייי לו מעשיו הטובים ויתן אויביו לפניו שוברים
 7. וידו פשוטות לנפשם דואבים ולא יבוש להדבר את [או]יבים
 8. נדבות פיו ירצה יושב הכרובים הוא כב גד קד מר ור יוסף
 9. התלמיד החכם והנבון הירא שמים העניו ושפל רוח ישמרו
 10. צור עולמים ויאריכו ימיו ושנותיו בנעימים ויגיעהו אלהינו
 11. לשנים רבות טובות ונעימות בן כגק מר ור ישועה //החסיד// זל
 12. קד עלם אלבארי גלת קדרתה מא ענדי מן אלשוק
 13. [ ]אלאך אלשקיק ואלודוד אלצחיח

(right margin)

 1. ותכץ אלשיך כלף צהר אלחזאן עני אלסלא [ם ושלום]
 2. חמודיך הנעימים וכל הנלוים אליך [ירבה נצח סלה]
 3. [מאחיו ידי]דו נכסף לראותו ישועה ה[כה]ן בן [אברהם]

תרגום

T-S 8.31 1v

1v

verso

 1. יוסף התלמיד הח והנ הירא את ייי ישועה הכהן בן אברהם הכהן
 2. בן מר ור ישועה החסיד זל הגלילי זל אמונת נושא
 3. אומן
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8.31: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.