מכתב: T-S 16.63

מכתב T-S 16.63

תגים

תיאור

Letter. The writer explains how a certificate written some hundreds of years earlier was found again after it had been missing for a long time. This certificate was a description of the state of the qodesh and its properties at the time. A section of it, referring to the appointment of Yeshayahu ha-Levi as general administrator of the qodesh, is copied by the writer of this letter; it was printed above Document #49 (T-S 16.63 verso, section a). Besides, the document contains valuable evidence about the second appointment of David Maimondes' grandson, as Nagid. (Information from Gil, Documents, pp.479 #145).

T-S 16.63 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. [א]נה אלאצל אליום ואלתקריר אלמקרר פי כל מוצע ומוצע ומן אוקפה ולאי

שי אוקף

 1. [ואנא] אכדתהא מן ורתה אדנינו(!) השר הגדול בישראל נתנאל ראש ישיבה

הלוי זל אלמערוף

 1. [באלריי]ס הבה אללה בן אלששי נוחם עדן ודפעתהא לאדונינו השר הרב הגדול

בישראל

 1. [א]ברהם נגיד עם האל בר מרינו אדונינו משה הרב הגדול אור עולם ופלאו

ממזרח

 1. [שמ]ש עד מבואו זצחל תם טלבתהא מנה פי מא בעד פלם יגדהא בל עדמה מן
 2. [ ] פלמא תולת הדרת כגק מרינו אדונינו נגידינו אור עינינו מחמד נפשנו
 3. [ר דוד] השר הגדול ירום הודו אלולאיה אלתאניה אלדי וקעת לה בהא אלממלכה

מן גיר

 1. קהר ולא סעי פיהא פי שהר אלמחרם סנה כמסין וסת מאיה ללהגרה אלמואפק

לניסן שנת

 1. [אתקסג] לשטרות אחצר אליה הדא אלשימוש אלמקרר פי וקף אלהקדש אלדי

כאן עדם הוה אליום ענד

 1. [הדרתו] והו אצל כביר יגב אלאחתראז עליה פמן קצד אלוקוף עליה ילתמסה

מנה

תרגום

T-S 16.63 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.63: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.