רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 16.63

מכתב T-S 16.63
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #145, pp. 479