רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.388

מכתב T-S 12.388
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #512
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions (Nahray‎ b. Nissim archive).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 109
  • p. 109
 4. ציטוט
  A. L. Udovitch and Marina Rustow, Unpublished translations.
  כולל digital translation