מסמך משפטי: T-S NS 321.4

מסמך משפטי T-S NS 321.4

תגים

תיאור

Fragment of a writ agency. Location: Tyre. Dated: 4772 AM = 1011/12 CE.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS NS 321, f. 4, ed. Gil, Palestine, pp.477-478 (Doc. #269), C.B. 01-07-88 (p) Fragment of a writ agency, written in Tyre, 1012. }

....

 1. [ ] האיש ה[ ]
 2. [ ] חסד דורשי טוב ושוחרי א[מת ]
 3. [ ]אלהינו ויעזרם וינצרם כק לו [ ]
 4. [ ]ון במעלליו ובניו [ ]
 5. [ ...]
 6. [ ...]
 7. וכק מ יוסף ואהרן [ א]פרים בן ר [ ]
 8. וכק מ מפרג בן מ כלף וכק ר יחיי הכשר וכק [ ]
 9. תקדם איש הטוב [ ] בטוב בן מ שלמה [ עושה]
 10. חסד ורודפו בן [מ] שלמה ננ ושאר הקהל [ ]
 11. [ ...]
 12. יוסף את מרנא מנצור הכהן נוחו עדן לל[ ]
 13. ביכלו ובנפשו גומ[ל ח]סדים יגמלהו בחסדו ויגדיל את [ ]
 14. שאר הקהל עמו [ ] שהבטיח לשלם שכר טוב לצד[י]ק [ ]
 15. וישלם שכרכם בחסדו ובאמתו וכבר הניח שלוש [בנו]ת ע[ם] ינוקא
 16. יתומים מאם ואב [ ]
 17. לקחת הנמצא להתכלכל בו כי עד עתה לא נגלה לו [ ]
 18. מרשותם את מר של[מ]ה בן רביע אפטרפוס להם [ ]
 19. בכל יכלכם ותתנו לו [ ] למכתאר זה בלי [ ]
 20. [ ] ] בשטר הרשאה לקחת [ ]
 21. [ ] והחשבון [ ] הכל [ ]
 22. יצא להם דבר והתגלגל החסד על ידיכם ונעשה בהם [ ]
 23. וזכרכם הטוב לא י[מ]וש מפינו וברכותינו קבועות ל[כם]
 24. ושלומכם וטובתכם [יר]ביון לנצח ונכתב בששה לח[ודש ]
 25. דתשעב ליצירה במדינת צור ועקב שלום בריר [וקיים]
 26. יצחק הכהן בר יחיה נ נפש כלף בן מע[מר]
 27. יחזקאל בן בניאמין אברהם הכהן בן [ ]
 28. יוסף הכהן בן אפרים סט ד [ב] ש [ת][ש] ב
 29. יוסף ה[כה]ן ברבי יעקב הסופר ת[י] א [ד][פ] ע

תרגום

(verso) (left) (right)

 1. ]לכגק מר חג[י?
 2. א]פרים באלמחלה יברכם צו[ר