רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS 320.141

רשימה או טבלה T-S NS 320.141
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • Doc. #28, pp. 204-206
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה