רשימה או טבלה: T-S NS 320.141

רשימה או טבלה T-S NS 320.141

תגים

תיאור

Verso: Account of the Qodesh: building expenditures and supplies for the Synagogue. Dating: ca. 1042 – Nov. 1043. In the hand of Yefet b. David b. Shekhanya (according to Goitein). Only the left part of the leaf is preserved. The work of a carpenter and his helpers is noted as is the supply of plastering materials, including red and white gypsum, probably for some decorative work. There is mention of stones, an item seldom met in these accounts. Candlesticks and chains are supplied to the synagogue. The record also contains some bigger money matters between the leading officials of the congregation, such as the return to one of them of a sum he had advanced for the needs of the synagogue. It must have been a huge sum, since besides dinars, the total amount of which is not preserved, 669 dir. are mentioned. (Information from Gil, Documents, pp. 204 #28)

T-S NS 320.141 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

תרגום

T-S NS 320.141 1v

1v

TS NS Box 320, f. 141 (formerly TS NS Box 320, f. 15) Gil, Documents, pp. 204-206 Doc. #28 Building expenditures and supplies for the Synagogue ca. 1042-Nov. 1043 SH [9-26-87] (P) }

 1. ]ליומין ארבעה דר`
 2. ]ייה מן ענדהא אצלאה
 3. ]לם וגירה סתה ד[ר]
 4. ]ופתחת דוכאן יעראפו
 5. ] חק נגאר ארבעה דר` ונצף
 6. ]ק //ונגאר// דר` ורבע ומא אנפק פי
 7. ]ע יאתי שרחהא תסעה
 8. א]רבעה ותלתין דר` ואגדייה
 9. אר]בעה עשר דר` ונצף ותמן מא
 10. ] נצף רתמן תמן גבס אחמר ואביץ
 11. ]כהן ממא כאן גבאה סבעה עשר דר`
 12. די]נר גיר קראטין קבצת מן אבו יוסף מבלג
 13. וא]חד ותלתין דר` ונצף ורבע צארת אלי אלשיך
 14. אד]אם אללה עזה ופא מן כאן אקרינה פי וקת
 15. דנ]אניר והבהא מן מאלה ללכניסה אכלף אללה
 16. ] לראס אלכל אידה אללה יציר גמיע
 17. ] מע ופא אלדין אלמדכור אלעין ארבעה
 18. ]ר סת מאיה ותסעה וסתין דר` [[ומן]]
 19. ] אלארבעה ותלתין ואכרהא שהר רביע אלאכר מן //סנה כמס ותלתין
 20. ]פה פי אלסולם אלמדכור אלדי הו אלי
 21. רב]אעיאת מנהא מן בנת סולים רבאעיין
 22. ]ש ומן אלורק ארבעין דר` מן גירה
 23. ]סא כרג מן דלך תמן אחגאר ותמן
 24. אג]רה אלנשארין ען מאתין וסתין כיט
 25. ] ונצף ורבע`
 26. כניסת אלשא]מיין במצר ופי מצאלחהא
 27. ] אלאולי מן סנה כמסה ותלתין
 28. תלא]תה ותלתין וארבע מאיה ----
 29. אר]בעה עשר דר` תן קנאדיל ציגאר
 30. ]אך דרהמין כמסה סלאסל
 31. ] צאחב אלרובע פי אלפור כמסה דר`
 32. ]פא עלי יד יצחק אלצגיר סבעה דר`
 33. ]כניסה פי אלפסח עלי יד בן אלזמן ----
 34. צאחב אל]רובע פי אלפסח כמסה דר` בקייה
 35. ] וקת פתח אלכניסה סבעה דר` ומא והבה
 36. ] אלפסח כמסה דר` ונקלת אכת סחלאן
 37. ]וחיש ענד נקלתה נצף ורבע וביד בן
 38. מ]שאקה ומא גיר דרהמין ונצף` ובידה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 320.141: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.