מסמך משפטי: T-S NS 254.99

מסמך משפטי T-S NS 254.99

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba) possibly from Tyre that includes the list of goods in the dowry: a cloth, a curtain, a lamp, two dyeing vessels, two jugs, a chest, and a house. (Information from CUDL)

T-S NS 254.99 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. [...] ......... ותרי ....א... [...]
 2. [...] מרבתה דינר ה...... חמש.. תלת ......ש ..[...]
 3. [...] דינרין עשרה מותלתה סתר[......] דינרין תרין [...]
 4. [...]ניח נפש מנרתה תלתה ומכצבין ואברקין ח[...]
 5. [...]..ת.דהון דינרין ארבעה מוקדמה דינר[...]
 6. [...]בצור מדינתה בית של בני א... זעורה [...]
 7. [... אר]בעה רבעיה האחד ... הצד הראשון [...]
 8. [...]תא מקום התפלה ותרע דר[תה] דא לצד ה[...]
 9. [...].. הדה טבקה סלקון לה בחושבנה הומו [...]
 10. [...].. ננ דאשתותפיית ואתמרקת כל [...]
 11. [... וי]בעי למפרוש מינה בכן יהווי מש[לם ...]
 12. [... מפ]רש בהדין שטר ולא תהוי [...]
 13. [...] ... אינון ירתין ית כסף כתו[בתיך ...]
 14. [...] א.. קדמיי ליך [...]
 15. [...] ... ש...[...]
 16. [...].ש. [...]

תרגום

T-S NS 254.99 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 254.99: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.