רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J332

מסמך משפטי T-S NS J332
  1. ציטוט
    Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. # 74, p. 142