מסמך משפטי: T-S NS J332

מסמך משפטי T-S NS J332

תגים

תיאור

Responsum from Shelomo b. Yehuda Gaon, in the hand of his son Avraham, regarding levirate marriage, Palestine.

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.

TS NS J 332, ed. Ashtor, Mamluks, vol.3, p.142 (Doc. # 74), A letter from Damascus, 1517 Z.F. 2-12-90 (p)

 1. אלדי יחיט בה עלם אלמכדום באני ארסלת לך
 2. כתאבין ואני אעלמך בכל מא יגרי פי אלמדינה
 3. ואני אעלמתך בכל מא גרא ואן מוגב תצטיר
 4. הדה אלכתאב נעלמך באן אכתי ארסלת לי כתאב
 5. במא גרי להא מע משה נבארו ואלחכים לאנהא
 6. תחכי לך בגמיע מא גרי להא מעה ואן אלמכדו'
 7. ירסל ורא אבן אכתי ותסאל מנה עלי אלכבר
 8. בצחה לאנהם אכדו מנהא אלביות אלדי להא בגיר חק
 9. ואכדו [חו]איגהא ומא כלו להא שי ואלמקצוד
 10. אנך תכלצהא מנהם כלאץ מליח מן פצלך
 11. [ו]הדה אול חאגתי ענדך לאני קצדת אני אכד
 12. ושאור אלסלטאן ראית אלסלטאן מנגאך
 13. כביר מן גהת אהל צפד ואהל דאר אלצרב ואן אלסלטאן קאל מא אכד אלה
 14. גהת אלכמס אשהר אלדי אנכסרו
 15. כלם ינפתח באב ומא חבית
 16. רף לאן גזאלי אמרך אנה
 17. אנך תרסל קאצדך ללגזאלי
 18. כבהם ויכלץ מהם אלביות
 19. בהדה אלכתאב סרעה
 20. בלא אתי אערף איש
 21. זיתון מגרוח מצרוב
 22. [ס]לטאן פמא מכנתה הדה
 23. תקף פי הדה ופי
 24. אלמדינה ואנה [ח]אצר
 25. אם
 26. ע[ת]

תרגום