מכתב: T-S NS J295

מכתב T-S NS J295

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1988

תיאור

Letter in the hand of Shelomo b. Eliyyahu to a certain Abū l-Barakāt, reporting that he spent Shabbat in Qalyūb and traveled onward to Alexandria, and asking him to meet with R. Ḥananʾel and convey greetings to Sayyidnā and Rabbenu David. Dating: early 13th century. (Information mainly from Goitein's index card.)

T-S NS J295 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.

 

 1. אלדי אערף אלואלד אלמבארך אבי אלברכ[את]
 2. [ו]פקה אללה תע אלי רצאה אן אסבתנא פי
 3. קליוב ואכ[רי]נא מנהא אלי אלתגר אללה יחסן
 4. אלעאקבה בפצלה תע ואלא[גתמא]ע .... ביני
 5. ובינך ויחדר בלא תכאלפה ואלסעאדה ת[כו]ן ...
 6. ות[ג]תמע ברבנו חננאל [ש]מ [צור ותקריה] סלאמי
 7. ותדכרה מא עאהדתה עליה ומא עאהדנא
 8. מנה מן אלפצל ואלאחסאן ותקרי סלאמי
 9. אלי ס[י]דנא ירום הודו ולרבנו דוד שמ' צו'
 10. .................................ירום הודו
 11. [א]מן

תרגום

T-S NS J295 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J295: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.