רשימה או טבלה: T-S NS J108b + T-S NS J108a

רשימה או טבלה T-S NS J108b + T-S NS J108a

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

List on two pages, torn apart, it seems in the hand of Immanuel b. Yehiel (ca. 1231–65). 41 contributors to charity, peculiar in the wide differences among pledges made (from 1/2 to 28 dirhams). On T-S NS J108b, recto, an Arabic list.

T-S NS J108b 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
 1. מכין עטאר ושיך אלזין אלסדיד מטבך מעאפא
 2. ½ 1 א ½
 3. אלשיך אבו אלחגאג אלמכין אכו אלחבר
 4. י א ½
 5. מטבך אלשיך מנחם אבו עלי שראבי
 6. יט ½ ג
 7. אבו מנצור שראבי ברכאת אבן אלמורד
 8. א ½ ג
 9. אבן אלמופק נע פרחיה אלסדיד מטבך
 10. א י ולי אלדולה ג
 11. אבו אלפצל לוי ואלדה [[ול]]
 12. [.] ½ [. ½ ]
 13. מפצל סכרי אבן אלחסיד שצ מעאפא
 14. י ה י
 15. מגד ושריכה אלמופק אבן אלרשיד ושריכה
 16. ך וצביה כח
 17. אלחבר אלשיך אלאסעד אלשיך אבו אלפכר
 18. י צירפי ה לוי צירפי
 19. ה
 20. אבן ופא מכין ושרכתה מגד אבן
 21. ג ג אלסדיד ג
 22. אל[...] אלצאיג מכין סוק ורדאן
 23. ג ט
 24. אבו מן... סכרי אלסדיד אלחרירי
 25. ה ג
 26. ר' שמואל התלמיד

תרגום

T-S NS J108b 1v

1v

torn off verso

אלמתבך

sideways

 1. אבן פאצל [[פו]] פכר אלדולה שצ
 2. ה י
 3. אבו נצר אבן אלמולי אלשיך אלאסעד
 4. אבו אלעז ב
 5. א ½ אבו נצר צירפי
 6. [[מכרם .א.]] ג
 7. [[ג]] אלאסעד אבן אלעודי
 8. .חרז? ר? או: ספרה קופטית 1
 9. א ½ [[אלפיאס? 2 30?]]

written below, on the line

אבו אלמופק

ה

T-S NS J108a 1r

1r

verso

 1. }אלמתבקי אלריס וחואלה
 2. 30
 3. אלמטאבך אלשיך? אבו אלרחאן ו[....]
 4. 30
 5. אולאד אלקורי וא...הם אלא...ה
 6. 5 5
 7. אלסדיד .... אלסדיד אלטביב
 8. 5 5
 9. אל...................
 10. 10
 11. חואלה ולדה [.............]
 12. אבו .....................{
 13. 10 5

T-S NS J108a 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J108a: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.
 • T-S NS J108b: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.