רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J108b + T-S NS J108a

רשימה או טבלה T-S NS J108b + T-S NS J108a
 1. ציטוט
  Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp.16-19
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה