רשימה או טבלה: T-S Misc.8.22

רשימה או טבלה T-S Misc.8.22

תגים

תיאור

Account: revenue from rent in Damascus.

T-S Misc.8.22 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS Misc. Box 8, f. 22 Gil, Documents, pp. 230-231 Doc. #40 Revenue from rent in Damascus SH [11-25-86] (P) a

 1. [[דרב קבלי אלכנסת חאנות מתי]]
 2. חאנות פי אלדהליז אלקבלי אלבית הכ
 3. סכן אלשיך יוסף בן ארבעין דר
 4. מכזן שרקי בית הכ סכן עבאס בן
 5. סתה ותלתין דר
 6. מגלס ומכדע ומשרקה פי אלדאר
 7. [[עבדאלה]] אלמערופה בוקף עבד
 8. אלרוחמאן בן אלנפאך סכן עבדא[ל]
 9. רזאק תלאתין דרה[ם]

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. The darb opposite the synagogue, the shop . . . .

 2. The shop in the corridor facing the synagogue, 

 3. the apartment of al-Shaykh Yosef b. [ ], 40 dir. 

 4. The storeroom east of the synagogue, the apartment of ʿAbbās b. [ ]

 5. 36 dir. 

 6. The majlis, the makhdaʿ, and the mashraqa in the compound 

 7. known as the waqf of ʿAbd 

 8. al-Rūḥmān (!) b. al-Naffākh, the apartment of ʿAbd al- 

 9. Razzāq, 30 dir.

 

T-S Misc.8.22 1r

1r

verso: b

 1. תסעה וארבעין
 2. עשרה אסהם פי חאנות סכן
 3. אבו עלי כהן ארבעין דר
 4. דרב אלקלג/א/עי(!)
 5. חגרה סכן סוסאן תלאתין דר
 6. קיסאריה אלצקיל
 7. חאנות נסאגה סכן מר ור
 8. תלתין מנהא סתה עשר
 9. ואלתלת נזל מניאן שיך אלחסד
 10. קבלהא חאנות סכן הארון בן מסעה

Verso

 1. 49 

 2. 10/24 in the shop being the apartment of 

 3. Abū ʿAlī  Kohen, 40 dir. 

 4. Darb al-Qaljāʿī, 

 5. the room which is the apartment of Sawsān, 30 dir. 

 6. The qaysāriyya of al-Ṣaqīl:

 7. The shop of the weaving, the apartment of our Lord and Master, 

 8. 30 (dir.), of it 16 

 9. and ⅓ (for) the apartment opposite Shaykh al-Ḥesed; 

 10. opposite it, the shop which is the apartment of Hārūn b. Maʿsa. 

 11. During the year it was collected ... 24.

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.8.22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.