רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Misc.35.1 + Bodl. MS heb. d 47/3

מכתב T-S Misc.35.1 + Bodl. MS heb. d 47/3
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 126–134