רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Misc.35.35

מכתב T-S Misc.35.35
  1. ציטוט
    משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #603
    • #603