מסמך משפטי: T-S AS 146.83

מסמך משפטי T-S AS 146.83

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Marriage contract (ketubba) probably from Tyre, 1089-1099.

T-S AS 146.83 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
  1. [...] תמני מאה וחמשין [...]
  2. [...רעו]תיה וצביוני נפשיה כד ל[א ...]
  3. [... ומ]פרנס ומלבש יתה כהלכת גוברי[ן ...]
  4. [... למוק]ריה ולמפלחא ולשמשא קדמוי ולמ[...]
  5. [...].יה אפוט[רפ]וס דידה קדם תר[ין ...]
  6. [...]לויא חתנא בר מ[...]
  7. [...]ן חוב שריר ובריר כל זמן ד[...]
  8. [...] בגיטא שילום מהרא תלתין ו.[...]

תרגום

T-S AS 146.83 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 146.83: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.