רשימה או טבלה: T-S Ar.6.28

רשימה או טבלה T-S Ar.6.28

תגים

תיאור

Segment of a list of Levites' genealogy. In the hand of Yedutun ha-Levi (late 12th century – early 13th century). Same cluster: T-S Ar.6.28 (PGPID 1278), ENA 2592.24 (PGPID 12808), T-S K15.46 (PGPID 23221), and T-S Misc.8.72 (PGPID 8337). ASE

T-S Ar.6.28 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).

Recto:

  1. כלף אלדגאגי לוים אולאדה ג
  2. מעאני ועמראן ובהא אמהם יש בנת אלמחמרה אלעזר
  3. מעאני לה זוגתין אלא שפחה משוחררת לה מנהא
  4. בנת ואבן ואלב בן כאלה אבו אלרצא בן אלמחמרה יש
  5. לה מנהא אבן אסמה //אבו// סעיד

תרגום

T-S Ar.6.28 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.6.28: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.