רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.6.28

רשימה או טבלה T-S Ar.6.28
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 294-296