רשימה או טבלה: T-S Ar.18(1).155

רשימה או טבלה T-S Ar.18(1).155

תגים

תיאור

Account of the qodesh, ca. 1165. A detailed accounting written in the hand of Judge Mevorakh b. Natan. The first part contains different expenditures for the maintenance of the buildings and various other expenditures, such as gifts to Muslim officials. The second part contains the final part of an accounting of revenue for six months; the sum paid to the parnas as a collection fee is also mentioned. The account is said to have been made in the presence of the head of the yeshiva, Nataniel b. Moshe, and elders. Dated Kislev 1476 of the Seleucid Era (= 1165). (Information from CUDL and Gil, Documents, pp. 300 #67)

T-S Ar.18(1).155 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

a

 1. לעמאיר
 2. דאר אלסכרי עלי יד מפצל אלטיבי סט
 3. דאר עלי חמאם קרעה בחצור אלדיאן קנד
 4. דאר אמין אלדולה סלימאן מן ידה קכ
 5. דאר יחיי אלזגאג מן יד אלרב פא
 6. פנדק בין אלכניסתין רמי תראב ג<
 7. דאר מהרה מן יד בומנצור אלכהן ד<
 8. דאר שרכה אלשיך אבי אלרצא יט<
 9. ביד מחפוט רמי תראב מן כניסה אלשאמיין
 10. פי תלאתה דפוע ותמן גבס ז<
 11. כניסה אלעראקיין רמי תראב ג<
 12. דאר אלקאבסי מן יד אבו אלחסן אלנחאל כה
 13. רסל אלסלטאן פי כלו דאר תגיב ו<
 14. כלו דאר אלמודב וסד באבהא יג<
 15. דאר אלגזל מן יד אבו נצר בן מכתאר אלכהן כא<
 16. עמל כשבה פי דאר אלנזר הי
 17. דאר שרכה סאלם אלמסתעמל מן ידה עמל
 18. דכן ותנטיף קנאתה עה
 19. דאר אלנאקה בחצור אלדיאן נה
 20. בית מעמר אלצירפי הי
 21. דאר אלכל ביד אבו סעד בן שמלאץ צ

b

 1. אבו אלפרג אלמסתעמל ה
 2. דאר אלמרבעה תליים בית צארם מן יד אבי
 3. אלחסן לא
 4. ביד אלבחיר תמן אלתבתין לזקאק כביצה לו
 5. דאר אלדיאן ו<
 6. דאר אלצבאג מן יד אבי אלביאן לא
 7. אבו אלפתוח אלצירפי תתממה למא
 8. כאן גרמה ואטלקתה לה הדרת אדוננו
 9. נתנאל נה לתתממה ק דרהם כאנת
 10. אטלקת לה מן רבע אלהקדש
 11. ען עמל כנאדק ל
 12. דאר סכן יוסף אלחיפי מן יד אלדיאן לד
 13. רמי תראב מן דאר צפי אלדולה ו<
 14. תנטיף קנאה פי קאעה כלף אלסוכה פי כניסה
 15. אלשאמיין בחצור אלרב לא<
 16. דאר שרכה אלנדיב ז<
 17. דאר בן פינחס [[לא]] כא<
 18. והבה ג מואסם והם רמצאן ואלנ[ורו]ז
 19. ואלעיד אלכביר מא דאר אלרייס אבו
 20. מנצור תנטיף אלקנאה לא<

c

 1. ען אגרה גבאיה שסח
 2. תציר אלגמלה גמיעהא אלתי
 3. תצמנתהא מחאסבה אלסתה
 4. שהור אלמדכורה אלתי אולהא
 5. סיון אתעו ואכרהא נהאייה מרחשון
 6. אתעו מן אלורק אלגייד ש אלאף דרהם
 7. וארבעה מאיה דרהם ויד ונצף
 8. אלבאקי ענד ר צדקה אלמהיר אלי נהאיה
 9. מרחשון אתעו לשטרות אלמואפק
 10. לדי אלחגה מן סנה תסע וכמסין וכמסה מאיה
 11. מאיתין דרהמא סח דרהם ונצף
 12. וכאנת הדה אלמחאסבה בחצור
 13. הדרת אדוננו ובחתור מן חצר
 14. מן אלשיוך פי יום אלג אליד מן כסליו

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

a

 1. For the building operations: 

 2.  Dār al-Sukkarī, by Mufaḍḍal al-Ṭībī, 49

 3.  The compound which is above the bath house of Qirāʿa, the judge being present, 154. 

 4.  Dār Amīn al-Dawla Sulaymān, paid by himself, 120.

 5.  Dār Yaḥyā al-Zajjāj, paid by al-Rāv, 81. 

 6.  The funduq between the two synagogues, removal of garbage, 3 1/2 

 7.  Dār Mahra , paid by (A)bū Manṣūr al-Kohen , 4 1/2. 

 8. (8 )Dār Shirkat al-Shaykh Abūʾl-Riḍā, 19 ½.

 9.  Paid by Maḥfūẓ, removal of garbage from the Synagogue of the Palestinians, 

 10.  three times, and for gypsum, 7 1⁄2. 

 11.  The Synagogue of the Babylonians, removal of garbage, 3 ½.

 12.  Dār al-Qābisī, paid by Abūʾl-Ḥasan, the bee-keeper, 25. 

 13.  Delegates to the Sulṭān in the matter of emptying Dār Tujīb, 6 1⁄2.

 14.  Emptying Dār al-Muʾaddib and the blocking up of its door, 13 1⁄2-

 15.  Dār al-Ghazl, paid by Abū Naṣr b. Mukhtār al-Kohen, 21 1⁄2.

 16.  A plank put in Dār al-Nēzer, 15. 

 17.  Dār Shirkat Sālim al-Mustaʿmil, paid by himself for installing 

 18.  a prop and cleaning the pipe, 75. 

 19.  Dār al-Nāqa, the judge being present, 55 ½. 

 20.  The apartment of Muʿammar al-Ṣayrafī, 15. 

 21.  Dār al-Khall, paid by Abū Saʿd b. Shamlāṣ, 90. 

 

T-S Ar.18(1).155 1r

1r

b

 1.  Abūʾl-Faraj al-Mustaʿmil, 5. 

 2.  Dār al-Murabbaʿa,° the repair of the apartment of Ṣārim, paid by 

 3.  Abūʾl-Ḥasan, 31. 

 4.  Paid by al-Bāḥīr for the two plates for the Khabīṣa lane, 36. 

 5.  Dār al-Dayyān, 6 ½. 

 6.  Dār al-Ṣabbāgh, paid by Abūʾl-Bayān, 31. 

 7. Abūʾl-Futūḥ al-Ṣayrāfi, to complete the sum

 8.  by which he was fined and which our Honorable Master 

 9.  Nethaneel renounced, 55. To complete the 100 dirhems which 

 10.  were renounced in his favor by the Estate of the heqdēsh 

 11.  for the work at the trenches, 30. 

 12.  The compound (in which there is) the apartment of Joseph al-Ḥayfī, paid. by the judge, 34. 

 13.  Removal of garbage from Dār Ṣafī ʾl-Dawla, 6 1/2. 

 14.  Cleaning of the pipe in the qāʿa behind the sukkā in the Synagogue 

 15.  of the Palestinians, al-Rāv being present, 31 1⁄2. 

 16.  Dār Shirkat al-Nādīv, 7 ½. 

 17.  Dār b. Pinhas, 21 ½. 

 18.  Gifts for three holidays, namely Ramaḍān, Nawrūz,

 19.  and al-ʿĪd al-Kabīr, 41. Dār al-Rayyis Abū 

 20.  Manṣūr, cleaning of the pipe, 31 1/2. 

 

c

 1. The wages for (doing) the collection, 368.

 2. The full total that 

 3. I completed from the accounts of the six

 4. above-mentioned months beginning 

 5. Swan 1476 and ending on the last of Marheshwan 

 6. (6-7) 1475 Waraq, of legal currency, 3414 1/2 dir. 

 7.  
 8.  The balance (Which is deposited) with R. Ṣedāqā al-Māhīr to the last of 

 9.  Marheshwan 1476 of the documents, corresponding to 

 10.  Dhūʾl-ḥijja of the year 559,

 11.  268 1⁄2 dir.

 12.  This account was made in the presence of 

 13.  our Noble Master and those elders that were on the spot 

 14.  on Tuesday, 14 Kislev 

 15.  1476 of the documents.

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.18(1).155: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.