מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 3/6

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 3/6

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Deed in which Abū Isḥāq Abzārī gives the Nagid Avraham Maimonides the right to buy back the burj, a tower in the ancient Byzantine fortress of Fustat, for sixty dinars for a period of five years. The rent was waived. The deed is dated Tevet 4974 (1213/4) with the day of the month and week left blank, and no space is left for signatures. (Information from Goitein notes and index card linked below and Goitein MedSoc, Vol. 4, p. 87.)

Bodl. MS heb. b 3/6 6 recto

6 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/6 6 verso

6 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום