מסמך משפטי: ENA NS 19.17

מסמך משפטי ENA NS 19.17

תגים

תיאור

Debt contract. In Judaeo-rabic. No signatures. Sulaymān owes Luṭfallah 288.5 kāmilī dirhams. He must pay 12 nuqra dirhams at the end of every month. If he misses two months, he must repay it 'to the Muslim courts' without 'mushāwara'. Dating: 13th or 14th century based on the use of the kāmilī dirham.

ENA NS 19.17 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 19.17 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 19.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain