מסמך משפטי: T-S 13J23.20

מסמך משפטי T-S 13J23.20

תגים

תיאור

Fragment of a learned opinion on different subjects. The last section, preserved here and transcribed by Goitein, is against the 'direct method' in teaching children reading, Fustat, early twelfth century. Signed by Yiṣḥaq b. Shemuel ha-Sephardi.

T-S 13J23.20 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "Side Lights on Jewish Education from the Cairo Geniza," in Gratz College Anniversary volume (Philadelphia: Gratz College, 1971), 83-110.
 1. ודכר איצא אנהא אוצת ללכניסה אלמעמורה בבקא
 2. ישראל בתוב צקלאטון ואן בעץ אלנאס ילבסה פי כל סבת והדא לא
 3. יחסן ולא יגב אלדין ואלואגב אן יבאע וישתרא בתמנה מא יצלח
 4. ללכניסה אמא מצחף או סואה או יכרג תמנה פי אמור בית הכנסת
 5. אמא עמארה או זית או מא שא כל דלך ואמא אסתעמאל שי ללהקדש ולבאסה
 6. פלן יגוז דלך באלגמלה ודכר איצא //אן//תם בעץ אלמעלמין ואנה יעלם [אל
 7. צביאן בלא הגא ולא נקט והדא מא לא יגוז לאן אצל אלתעלים אלהגא

ואל[נקט

 1. והו אלדי ינדר אללה בה ובה יסתקים אמור אלמתעלמין ועליה אלמ[עוול
 2. פאן אלקראה ללצבי בלא הגא ולא נקט מא תפיד שיא ולא ינתפע בהא פאן
 3. כאן אלאמר כמא דכר פיתקדם אלחזן יש צו אלי הדא אלמעלם בפעל דלך ואן
 4. יסלך [טרי]ק פי טריקה אלתעלים אן אשתהא יכון מעלם אולאד ישראל ויפעל פי
 5. גמיע מא רסמנא לה פי הדא אלכתאב מא יכלצה מן אללה תעאלי ויטאלענא במא
 6. אנפעל פי דלך ושלומו ושלום כלל הקהל יגדל לעד ואל ידל נצח סלה ישע רב
 7. ב ח א ל פ

יצחק ביר שמואל הספרדי זכ לח הע הב:

ה א ב

תרגום

S. D. Goitein, "Side Lights on Jewish Education from the Cairo Geniza," in Gratz College Anniversary volume (Philadelphia: Gratz College, 1971), 83-110.

Recto

You also mentioned that a teacher in your place instructs the boys with out (first teaching them) the alphabet and the vowel signs. This is by no means permissible, for the alphabet and the vowel signs are the basis of all teaching; through the alphabet, God has given us His message; through it, the pupils get a firm grounding; and on it, everything rests. Indeed, reading with a boy without first teaching him the alphabet and the vowel signs is of no avail and of no use. Therefore, if the facts are as you reported, please instruct that teacher to act according to this letter and to teach methodically, if he wants to be a teacher of Jewish children. Please act on all points dealt with in this letter in a way which will justify you before God, and report back about any action taken. May your welfare and that of the community increase and never decrease, etc.

 

T-S 13J23.20 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J23.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.