רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J23.20

מסמך משפטי T-S 13J23.20
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "Side Lights on Jewish Education from the Cairo Geniza," in Gratz College Anniversary volume (Philadelphia: Gratz College, 1971), 83-110.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 106-107
  • pp. 106-107
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה