رسالة: T-S 12.388

رسالة T-S 12.388

العلامات

الوصف

Letter from Marduk b. Musa, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat, ca. 1045–96. Contains personal, business and communal news.

T-S 12.388 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions (Nahray‎ b. Nissim archive).

Recto

 1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם נעמתה וכאן לה ומעה ולי וחאפץ מן אל
 2. מסתקר יום אל ב' לה' כלון מן שהר תמוז כתמה אללה עליך באחסן כאתמה וערפך
 3. ברכת מא יליה מן אל אשהר ען חאל סלאמה בבקיאך (!) ואלחמד ללה והדה וצל כתבך (!) ווקפת
 4. מנה עלא מא סרני מן חסן סלאמתך ועאפיתך אדמהא (!) אללה לך ברחמתה דכרת מא תפצלת
 5. ביה (!) ומא כתבת ביה (!) אלראס ברדאני פי שרי אלקמח ואנא אסלה אן יכתב ויאכד פמא
 6. נחסב וצולה אלי מן אללה ומנך וקד אסתעמלת אל חצר ואנא כל יום סיר ורגע והו
 7. תחצל ואמא אל קפר פקד שרחה פי אלקפיאף וקד וצל אצפט מע בן אל עגילי ולם נקדר
 8. נשתרי מן בעד כרוג אל כהן שי פלמא אן כאן פי יומנא וצלת כנזירה ופיהא
 9. אנסן יקאל לה בן בנאיה אלדי כאן רדלה אל מרה אל אלא וצלת מעה כתב מן
 10. אל מרכב ואלדי צח תעדיתה מן אל כתב ומן אהל אלכנזירה אבן לסכנדר ואבן
 11. לבד ואל קאצי בהטלב ומפצל וקרב בן מדכור וקארב אתרגמה ולגלאני ודכלת
 12. אל כנזירה עלא מרכב מולאי אלוזיר וקארב אל גזל פי סוהת ברקה ופי
 13. כרסת אל קאצי צדקה אבן אצפדי (?) ואבן רחמון ואבן אל עודי בפי ראס תיניצבי בן שבלון ואבן אזפה ופי שקה אל וער גרבי טברק אלכי ואל מרצי ובן
 14. שביה קארב בן מדכור אלתאני ובן שבני ועבאס אנשם וקרב אלפיר וקרב אבן אבו אל
 15. קשד (?) פי אלמלחה אעלמתך דלך אללה יסהל עליהא וקד וצל אליך יחסלמה מרואן
 16. ורגל ומולאי פאללה תאללה פי באבה תכד לה אל חסב

Recto, right margin

 1. ותנפץ לה אל בקיה מסרע ודכרת מות רבי חניא כאל מולאי אל טביב
 2. אללה ירחמה וינסי פי אגלך וכדלך צהר מולאי אלחאבר אללה ירחמה

Recto, top margin

 1. ומא נחסן נצף לך מא ורד עלא קלבי וקלב כל אצחאבנא מא גרא עלא כניסת אשמון לא חילה
 2. ומא נדרי מא נקלה (!) פי דלך אלי (!) ברוך דיין האמת תכתץ מני באתם אסלם ומולאי אלכהן אל סלאם

الترجمة

A. L. Udovitch and Marina Rustow, Unpublished translations.

Recto

 1. My lord and master, may God lengthen his existence and preserve his benefaction, and may He act for him and with him as a friend and protector. (I am writing) from my
 2. habitual abode on Monday, 5 Tammuz—may God bring it to a most favorable conclusion for you and make known to you
 3. the blessing of all the months that follow—in a state of well-being occasioned by your own good circumstances, praise be to God alone. Your letter has arrived. I learned
 4. many things from it that caused me joy because of the fine state of your well-being and good health, may God, in his mercy, preserve these for you. You mentioned that you kindly
 5. wrote to Raʾs Baradānī concerning the purchase of wheat. I would ask you to please write once again and stress the matter. For I cannot
 6. count on anybody except God and you to assure its arrival. I have ordered the mats to be made; I have been run­ning back and forth every day to check that
 7. they will be delivered. As for the qafar, I have already packed it in the basket. The chest has arrived with Ibn al-ʿUjaylī. However, we have been unable
 8. to sell any­thing since the departure of al-Kohen. On this very day, a barge (khanzīra) arrived carrying
 9. a man called Ibn Benaya who was the messenger of the first ships (?) and he brought letters with him from
 10. the boat. From these let­ters and from the information of the passengers on the barge (khanzīra), it has been confirmed that (the ships) Ibn Liskandar, Ibn
 11. Labad, al-Qāḍī Bū Ṭalab, al-Mufaḍḍal, the vessel of Ibn Madhkūr, the vessel at-Tarjama, and (the vessel) al-Jilānī passed safely into the open seas.
 12. The barge (khanzīra) entered (the port) together with the ship of our lord the wazīr. The vessel (qārib) al-Ghazzal was sighted at Sūhat (?) Barqa; at
 13. Khirasat al-Qāḍī (the ships) of Ṣadaqa b. al-Ṣafadī, Ibn Rahmūn and Ibn al-ʿŪdī (were sighted); at Raʾs Tīnī (the ships) Ṣabī b. Shablūn and Ibn al-Zaffa; at Shaqqat al-Waʿr (the rocky crevice), to west of Tobruk (the ships) al-Lakkī, al-Murṣī, and Ibn
 14. Shabīh. The second vessel of Ibn Madhkūr, Ibn Shabanī, ʿAbbās al-Nasham, the vessel al-Faʾr and of Ibn Abū l-
 15. Qashad (were sighted) at al-Malḥa. I have informed you of this, may God facilitate their safe arrival. There arrived for you and Marwān and a man took them.
 16. My lord, by God, by God, please draw up the account

Recto, right margin

 1. and send him the balance without delay. In your letter you mentioned the death of Rabbi Ḥanya the maternal uncle of my lord the physician.
 2. May God have mercy on him and avert this fate from you. Similarly, may God have mercy on the brother-in-law of our lord the ḥaver.

Recto, top margin

 1. I am unable to describe to you my own distress and that of our colleagues at the events that took place in the synagogue of Ashmūn. There is nothing to be done about it.

 2. I do not know what I can say about it except "Blessed be the righteous judge." I send to you my best regards and regards to al-Kohen.

T-S 12.388 1v

1v

Verso

 1. ואבו אלחמאג יבלגכם אגמעין אפצל אסלם ויאכד עליכם פי ביע אלנטע בקדם
 2. אללה ורזקה ולא תיכרהא תאללה ומולאי מעולה עלא אללה ותפצלך פי ביע אל נטע
 3. ותביע אל תוב אל כשן ותשתרי לה תלים קמח מן ענדך ולא תתכל ביה חתא
 4. תביע לה שי תללאה לא יכון בד מן שרי הדא אתלים אל קמח ולא יצל כתבך אלי בשריה
 5. ואנא מחבך יוסף בן פרח (!) נע נכצך באתם אסלם וקד וצל יעקב להנא ודכר אנה
 6. אשתרא אל קמח והו בפוה וקד גרא עליה אמר אן צעב מן אבן אנקב ואכתה
 7. כרה והדה ובקית ואללה חיר לאנה גלק דכנה פאן דכל למצר תפצל תאכד עליה
 8. וקד אקלע מן הנא כיטי (?) אקלעו פיה סקלין ילחקו אל מרכב וקד כתבת מעהם
 9. כתב וגהת כתב מוסי למולאי אשיך אבי אל פצל כאלך ודכרת ימולאי אנך תוגה
 10. כתב מולאי אשיך אבי אל פצל מע [ה]רגל ארגו וצולה ואנא ואללה מעלק אל קלב אליה
 11. פתפצל תמן עלי תערפני אחול מוסי ואן כאן גלס פי אדכן מע מולאי אר
 12. אללה יגעלה פי חיז אסלמה ושלום

Verso, right margin

 1. חאלה פי מעאשרתה ותצרפה סאלי ענה
 2. אללה יגעלה פי חיז אסלמא ותפצל תעזיה
 3. עלי מולאי אטביב באסמי

Verso, top margin

 1. לא יכון בד ותבלג ולדי וקרת עיני אבו אל אסלם וקד תוחשת מנה

Verso, address

 1. לסידי ומולאי אבו יחיי נהראי בן נסים נע מן מרדוך בן מוסי נע
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה

Verso

 1. Abū l-Hajjāj sends his best greetings to all of you and urges that you sell the hides for whatever price
 2. God will provide. Please do not postpone doing this, for he relies upon God and upon your kindness to see to the sale (of the hides). 
 3. Also, make an effort to sell the cloak made of rough cloak and purchase for him a bag of flour with your own money, and do not necessarily wait until
 4. you have sold some of his goods. It is imperative that you buy this bag of flour for him and your next letter should confirm the fact that it has been purchased.
 5. I, your devoted friend, Yūsuf b. Faraḥ, send you my best regards and I inform you that Yaʿqūb has already arrived here. He mentioned that
 6. he has purchased the flour and that it is now in Fuwwa. He experienced great difficulty with Ibn Anqab and his sister
 7. on this one occasion. I am very perplexed by this occurrence, for he (i.e., Ibn Anqab) has closed his stall. If he arrives in Fustat, please stress to him (the importance of sending on the flour).
 8. A khīṭī vessel set sail from here carrying some Sicilians who hope to catch up to the ship. I have entrusted them with
 9. various letters. I sent along the letters of Mūsā to my lord Abū l-Faḍl your maternal uncle. You mentioned, my lord, that you will send
 10. the let­ters destined for my lord the elder Abū l-Faḍl with a certain man. I hope that they will reach me, for by God I am anxiously waiting for them.
 11. Please, kindly inform me concerning the condition of Mūsā and whether he has resumed his activities in the stall with my lord. I hope
 12. that God will keep you in a good state. 

Verso, right margin

 1. I am concerned about his state,
 2. may God see to his well-being. Please convey condolences
 3. to my lord the physician in my name.

Verso, top margin

 1. It is inevitable that I will reach my son, and Abū l-Aslam’s eyes will be filled with joy. I miss him.

Verso, address

 1. To my lord and master Abū Yaḥyā Nahrāy b. Nissim,
 2. may God lengthen his life and preserve his wellbeing
 3. From Mardūk b. Mūsā.
بيان أذونات الصورة
 • T-S 12.388: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.